Välkommen till Västerlanda församlings pilgrimsled.

Leden som är 11 km går från S:t Olofs källa, Kälseröd, Västerlanda till Västerlanda kyrka (du kommer inte automatiskt tillbaks till starten). Efter 3,5 km kan du välja att gå 5 km extra (alltså 16 km).
Gudstjänst i kyrkan söndagar kl. 12.00 och torsdagar 19.00. Om du är med på en Gudstjänst efter
att ha gått leden, inte nödvändigtvis direkt efter, så får du ett pilgrimsdiplom.
Sedan medeltiden har källan i Källseröd (2 km väster om Thorskogs slott) besökts av människor som
har druckit av det friska vattnet och stillat sig i bön. De senaste 20 åren har vi firat gudstjänst där på Olofsdagen, 29/7. Traditionellt genomförs pilgrimsvandringar så att man växelvis är tyst en timme och samtalar en timme.

OBS!
Leden är delvis omdragen i sept 2013.
Dessutom är en extrasträcka tillagd.
Här kan du se sträckningen på leden.
Tack till alla markägare som låter oss gå på sina marker!

Här är en länk till några bilder från leden.

Leden är märkt med S:t Olofs sköldemärke.

Här kan då få lite mer information om leden.

Pilgrimsledens gästbok.

Fakta om Sankt Olof,
Olov II Haraldsson av Norge.

Föddes år 995 och dog 1030. I sina tidiga år var
Sankt Olof på plundringståg. 1015 steg han i
land i Norge och tog där makten. Som Norges
konung gick han hårt fram för att kristna landet.
Att han blev upphöjd till helgon berodde på de
mirakel som sades ha skett efter hans död. Olof
blev det mest populära helgonet i Norden; i
svenska kyrkor finns han avbildad i målningar
och på altarskåp. Sankt Olof skall inte förväxlas
med den svenske Olof Skötkonung, vilken var
en svensk samtida konung, född omkring 980
och död omkring 1022.