Hur hittar jag till S:t Olofs källa?

Från Kungälv:
Kör väg 625 (västra sidan om Göta älv) mot Lilla Edet ca. 21 km till gulröd skylt visar Källseröd
2 till vänster. Det finns även lokal skylt där det står "Vandringsled och även S:t Olofs källa.
Tag av dit och följ vägen 2 km. Du har nu kommit till en liten fyrvägskorsning (se bilden här under).
Kör rakt fram100 m och du har källan på höger sida. Parkera kan du göra ytterligare 100 m framåt.
OBS! Om du tänkt gå eller cykla från Thorskogs slott till källan är en varning befogad.
Det är nämligen en väldig uppförsbacke till källan.

Från Lilla Edet:
Kör väg 625 (västra sidan om Göta älv) mot Kungälv ca. 12 km sväng höger vid gulröd skylt
Källseröd 2. Det finns även lokal skylt där det står "Vandringsled och även S:t Olofs källa. Tag
av dit och följ vägen 2km. Du har nu kommit till en liten fyrvägskorsning (se bilden här under).
Kör rakt fram 100 m och du har källan på höger sida. Parkera kan du göra ytterligare
100 m framåt. OBS! Om du tänkt gå eller cykla från Thorskogs slott till källan är en varning
befogad. Det är nämligen en väldig uppförsbacke till källan.

Hur är leden beskaffad?

Leden är ingen "rundled". Du kommer alltså inte tillbaks till startpunkten, utan måste ha någon
som skjutsar dig. Alternativet är två bilar eller gå tillbaks om du har bra kondition, men det är
meningen att du skall gå från källan till kyrkan i första hand. Skyltarna är satta så att du ser dem
om du går så. Längden är 11 km, med extrasträckan 16 km. Leden består mest av grusväg och
skogsstig. Vissa blöta partier kan förekomma beroende av nederbörd. Det finns både uppförs-
och nedförsbackar ( mest nedför). Barnvagn fungerar dåligt vissa sträckor.

Ett tips!

Då du gått 800 m, pekar en blå pil in till höger. Där kan du göra en avstickare (fram och åter) till
ett fint vattenfall. Det är 150 m till fallet.


Så här såg det ut våren 2008, då det var mycket vatten i fallet.
Tillbaka